Ringsynagoge

Joodse gemeente die binnen de organisatiestructuur van joods Nederland in hiërarchische zin onder de hoofdsynagoge valt.

This site is also available in English.