Hagada

Letterlijk betekent hagada 'het verhaal'. In het bijzonder wordt hiermee het verhaal van de uittocht uit Egypte bedoeld, dat centraal staat tijdens de seidermaaltijd, die op de twee eerste avonden van Pesach gehouden wordt.

Pagina uit de Leipnik Hagada, Collectie JHM M000022
Pagina uit de Leipnik Hagada, Collectie JHM M000022

Het boek, waarin dit bevrijdingsverhaal, omweven met vragen en antwoorden, lofzeggingen en liederen opgetekend staat heet de Hagada. Een Hagada is traditioneel vaak fraai geïllustreerd.

(foto banner: JHM M000810).

This site is also available in English.