Etrog

De etrog is een welriekende, vrij grote citusvrucht, die tezamen met een palmtak, drie mirte takjes en twee wilgentakjes de loelav vormen. Deze vrucht, die een belangrijke rol speelt bij de rituelen van Soekot (Loofhuttenfeest), wordt bewaard in een etroghouder.

etrogdoos (jhm 188)

Gedurende de zeven dagen van Soekot wordt de loelav mee naar de synagoge genomen, waar onder het reciteren van het Halleel (Psalm 113-118) met de loelav in de vier windrichtingen gezwaaid wordt, om 'vreugde te bedrijven voor de Eeuwige, zeven dagen lang' (Lev. 23:40-41)

This site is also available in English.