I ASK training

kosten en implementatie

Met een I ASK trainingstraject investeert een museum in overdracht. Twee ervaren I ASK trainers nemen de begeleiding van cursisten voor hun rekening. We maken graag een voorstel dat aansluit bij de situatie, wensen en mogelijkheden van uw museum.

Kostenindicatie
Om een indicatie te geven van de financiële investering: voor een volledig I ASK trainingstraject bedraagt deze investering gemiddeld € 750,- (excl. BTW) per deelnemer. Afhankelijk van de specifieke situatie en de groepsgrootte kan de investering hoger of lager zijn. Na een intakegesprek maken wij altijd een concreet voorstel, waarin de kosten helder worden weergegeven. 

Overweeg je een I ASK training of heb je vragen over deze investering? Neem dan contact met ons op.

Implementatie
De implementatie van I ASK in een museum begint met de intentie om te investeren in de impact van rondleidingen en educatieve programma’s. Juist musea die succes boeken met hun rondleidingen en programma’s kiezen voor I ASK, omdat zij méér willen. Meer inclusiviteit, meer dialoog, meer echt contact, meer souplesse in het omgaan met ‘moeilijke’ opmerkingen van bezoekers, meer leren van en met elkaar. 

Elk leerproces vraagt om tijd en aandacht. De training levert de bouwstenen aan voor het werken met de methode. Vervolgens is oefening nodig in de praktijk en begeleiding en feedback vanuit het museum. Daarom nemen aan de training ook vaste stafleden deel vanuit de afdeling educatie, die na de training een rol op zich kunnen nemen in dit proces. 

Soms vraagt het werken met I ASK om aanpassingen in het proces van boekingen en intakegesprekken. En I ASK kan optimaal plaatsvinden wanneer de rondleider enige vrijheid heeft in de het vormgeven van de rondleiding en de route ervan. Hiervoor is draagvlak nodig binnen het museum. 

“De I ASK methode is geen makkelijk trucje. Het is hard werken voor een gehele organisatie. Zulke processen zijn hard nodig om als organisatie de relevantie voor de wereld buiten de muren van het museum te behouden.”
Léontine Meijer-van Mensch, Directeur Staatliche Etnografische Sammlungen Sachsen, Leipzig

Terug naar trainingsoverzicht

This site is also available in English.