Trainingstraject

I ASK

onderdelen

De I ASK training bestaat uit een traject met 4 vaste onderdelen.

  1. Een workshop voor directieleden en andere sleutelfiguren buiten de educatieafdeling. Doel: de methode inzichtelijk maken en de bedoeling ervan schetsen. Samen verkennen we hoe de methode de missie van het museum kan versterken.
  2. I ASK ervaren in het Joods Cultureel Kwartier. De deelnemers aan het trainingstraject zijn te gast in het Joods Museum en maken daar een I ASK rondleiding mee. Na afloop reflecteren we op wat zij ervaren hebben.
  3. Leren werken met I ASK. Dit onderdeel bestaat uit 2 online sessies van 1 dagdeel en 1 trainingsdag in het eigen museum. In de sessies bespreken we de theorie en oefenen we met de stappen van een I ASK rondleiding of educatief programma. Een derde trainingssessie van 1 dagdeel op de museumvloer richt zich op het omgaan met pittige opmerkingen en voorbarige oordelen van bezoekers. 
  4. Enige tijd later vinden nog twee online follow-up sessies plaats waarin we evalueren, herhalen, en verdiepen. 

Online trainingen
De ontwikkeling van het online trainingsaanbod heeft inmiddels een vlucht genomen. Wij hebben dan ook ruime ervaring met online I ASK trainingen. Uiteraard heeft het oefenen op de museumvloer een duidelijke meerwaarde. Een mix van online en offline sessies heeft daarom de voorkeur, wanneer deze mogelijkheid er is. 

Om de training optimaal te benutten en als trainingsgroep samen op te trekken in het leerproces is het van belang dat je bij alle trainingssessies aanwezig bent. Tussendoor oefenen helpt enorm, dus deelname werkt het beste wanneer je een actieve praktijk hebt van rondleiden. Uiteraard is oefenen op familie en vrienden ook een mogelijkheid!

i ask zoom

Terug naar trainingsoverzicht

This site is also available in English.