Exhibition

Romantic Masters in The Hague: Rediscovering the Verveer Brothers

3 July until 1 November 2015

From 3 July to 1 November 2015 the Jewish Historical Museum displayed the exhibition 'Romantic Masters in The Hague. Rediscovering the Verveer Brothers'.

Salomon, Maurits and Elchanon Verveer were well-known, striking figures in the nineteenth-century art world of The Hague. Salomon was a gifted painter in the Dutch Romantic school and Maurits excelled chiefly as a portrait photographer, while Elchanon painted scenes of Dutch fishermen's lives and produced pointed caricatures of his contemporaries.

Salomon, Maurits en Elchanon Verveer waren markante en bekende persoonlijkheden in
de Haagse negentiende-eeuwse kunstwereld. Salomon was een talentvolle schilder van
de Hollandse romantiek, Maurits blonk uit als portretfotograaf en Elchanon schilderde
het Hollandse vissersleven en maakte rake karikaturen van tijdgenoten. Mede dankzij de
toenemende emancipatie van joden in de negentiende eeuw konden de broers zich ontwikkelen
tot de eerste professionele en succesvolle joodse kunstenaars in Nederland.
De Verveers waren populaire leden van Pulchri Studio in Den Haag en Arti et Amicitiae in
Amsterdam. Vooral Salomon was dé gangmaker tijdens biljartavonden en verkleedpartijen.
De broers bleven, net als hun vier zussen, ongehuwd en kinderloos. Het grootste deel van
hun leven woonden zij samen onder één dak en deelden zij een atelier.
Bij de tentoonstelling verschijnt de monografie De Gebroeders Verveer. Haagse meesters van
de romantiek uitgegeven door Walburg Pers.

 

Haagse meesters van de romantiek
Romantic Masters in The Hague

Partly thanks to the growing emancipation of the Jews in the nineteenth century, the brothers were able to become the first successful professional Jewish artists in the Netherlands.

The Verveers were popular members of the artists' societies Pulchri Studio in The Hague and Arti et Amicitiae in Amsterdam. Salomon, in particular, was the life and soul of billiard evenings and costume balls. Like their four sisters, the brothers remained unmarried and childless. For most of their lives they lived under the same roof and shared a studio.

The exhibition was accompanied by the monograph De Gebroeders Verveer: Haagse meesters van de romantiek (in Dutch only), published by Walburg Press.

The Jewish Historical Museum brougt the exhibition to the attention by an exhibition, various lectures and events related to their works.

 

Expositieruimte Gebroeders Verveer in het Joods Historisch Museum
Expositieruimte Gebroeders Verveer in het Joods Historisch Museum 
Expositieruimte JHM Gebroeders Verveer
Expositieruimte JHM Gebroeders Verveer
Expositieruimte Maurits Verveer in het Joods Historisch Museum
Expositieruimte Maurits Verveer in het Joods Historisch Museum 
Expositieruimte Elchanon Verveer in het Joods Historisch Museum
Expositieruimte Elchanon Verveer in het Joods Historisch Museum 

Video

View the video (Dutch) were curators Sara Tas and Christiaan van der Lucht eloborate on the exhibition.

This exhibition is made possible by:

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door deze fondsenDeze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door deze fondsen

Stichting Will & Rita Jaeger Fonds / Salomon de Jong Stichting / Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland / Stichting Gifted Art / De Frans Mortelmans Stichting / Jonas Daniël Meijer Genootschap / Ankie Hak Fonds / Helmuth Mainz & Lore Bacharach Fonds / Prof. dr. Herman Musaph Fonds / Het Joshua, Mila, Sari, Badu, Isi en Mace de Swaan Fonds

Deze site is ook beschikbaar in het Nederlands